USLOVI KORIŠĆENJA

„Internet prodajno mesto www.organiccenter.rs vlasništvo je Organic Center D.O.O.

 

Na sajtu možete slobodno detaljno pregledati ponudu bez obaveze da nešto kupite.

Zabranjena je upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja.

 

Korišćenje sajta www.organiccenter.rs

 

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Ne sme se prodavati, menjati, distribuirati, umnožavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.

Zabranjeno je objavljivati materijal kojim se na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Organic Center D.O.O. zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je davanje lažnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.

Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu objavljena.

 

Sajt www.organiccenter.rs je prodajno mesto čije je radno vreme od 0-24 sata. Pod određenim okolnostima, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Organic Center D.O.O.“